Skip to content

Підзаконний нормативно правовий акт ознаки

Скачать підзаконний нормативно правовий акт ознаки EPUB

Акт нижчої державної інстанції повинен знаходитися не лише «під законом», а й «під» нормативними актами усіх вищих державних органів, яким він покликаний відповідати. Підзаконні нормативно-правові акти — це акти компетентних органів, які видаються на основі і відповідно до закону та для його виконання.

Підзаконний нормативно-правовий акт - нормативний акт, виданий ознаки основі закону, відповідно до закону і спрямований підзаконний його виконання правовий конкретизації законодавчих приписів або встановлення первинних норм. Нормативно акт володіє необхідною юридичною силою. Підзаконні нормативні акти різняться за юридичною чинністю. Підзаконність нормативно-правових актів не означає їх меншої юридичної акт.

👍 Скачать бесплатно - курсовую работу по теме 'Закони та підзаконні нормативно-правові акти'. Раздел: Основы права. Тут найдется полное раскрытие темы -Закони та підзаконні нормативно-правові акти, Загружено: Підзаконний нормативно-правовий акт — акт, який видається відповідно до закону, на підставі закону, для конкретизації законодавчих розпоряджень та їх трактування або встановлення первинних норм.

Підзаконність нормативно-правових актів не означає їх меншої юридичної обов'язковості. Вони мають необхідну юридичну чинність. Правда, їх юридична чинність не має такої ж загальності та верховенства, як це властиво законам. Проте вони посідають важливе місце в усій системі нормативного регулювання, оскільки забезпечують виконання законів шляхом конкретизованого нормативного регулювання всього комп.

Підзаконний нормативно-правовий акт –це нормативний акт правотворчих органів, що видається на підставі закону, відповідно до закону і для його виконання. Поділяються на: загальні, що розповсюджуються на всю територію і населення (Укази і розпорядження Президента; Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів, Постанови ВР)  Основні ознаки системи права: диференціація - розподіл всієї сукупності норм права на взаємозв'язані між собою правові комплекси, галузі, підгалузі, інститути права залежно від особливостей суспільних відносин, що регламентуються правом; - єдність і узгодженість - система права заснована на єдиних і узгоджених між собою принципах і нормах права.

Нормативно-правовий акт - Це акт правотворчої діяльності компетентних державних органів, який встановлює, змінює чи скасовує норми права.

Нормативно-правовий акт є провідним джерелом права в сучасному світі. Навіть країни, де історично склалася прецедентна система, останнім часом відводять із словами джерела права дедалі більшу роль.  Укази Президента РФ серед підзаконних нормативних актів мають найвищу юридичну силу [11]. Відповідно до ст. 90 Конституції РФ укази Президента обов'язкові для виконання на всій території Російської Федерації і не повинні суперечити Конституції РФ і федеральних законів.

Слід звернути увагу на деяку своєрідність указів серед всієї маси підзаконних актів. Підзаконні нормативно-правові акти. —укази, розпорядження Президента України; —постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України; —накази, інструкції, листи, методичні вказівки Міністерства фінансів; Міністерства економіки та з питань європейської інтег­ рації; Державної податкової служби, Державного казначейства тощо  Залежно від ознак, які покладені в основу порівняння, усі податки класифікують на загальнодержавні та місцеві — залежно від органу державної влади та місцевого самоврядування, який приймає рішення про введення податкового платежу на відповідній території: До загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів) належать.

Підзаконний нормативно-правовий акт - нормативний акт, виданий на основі закону, відповідно до закону і спрямований на його виконання шляхом конкретизації законодавчих приписів або встановлення первинних норм.

Слово "підзаконний" не означає меншу юридичну обов'язковість цього акта порівняно з нормативно-правовим актом. Підзаконний акт володіє необхідною юридичною силою.  Ознаки підзаконного нормативно-правового акта: 1) містить вторинні (похідні) норми, що приймаються на основі закону, відповідають йому; 2) розвиває, конкретизує, деталізує первинні норми, вміщені в законах з метою їх реалізації, або регулює забезпечувальні чи допоміжні суспільні відносини.

5. Дія нормативно-правових актів– це їх фактичний вплив на суспільні відносини. Кожен нормативно-правовий акт призначений для врегулювання певних суспільних відносин, тому встановлення меж його дії є необхідною умовою забезпечення правомірності реалізації і застосування приписів, які складають зміст цього акту. Дія нормативно-правового акту обмежена трьома параметрами: а) дією у часі, тобто терміном дії, або часом, протягом якого нормативно-правовий акт має юридичну силу (темпоральна дія)  Відомо, що порядок і строки набрання нормативними актами чинності встановлюються в законодавстві кожної держави.

Підзаконний нормативно-правовий акт - акт, який видається відповідно до закону, на підставі закону, для конкретизації законодавчих розпоряджень та їх трактування або встановлення первинних норм.

Підзаконність нормативно-правових актів не означає їх меншої юридичної обов'язковості.  Підзаконні нормативні акти різняться за юридичною чинністю. Юридична чинність підзаконних нормативних актів залежить від становища органів держави, які видають ці акти, їх компетенції, а також характеру і призначення самих актів. Акт нижчої державної інстанції повинен знаходитися не лише «під законом», а й «під» нормативними актами усіх вищих державних органів, яким він покликаний відповідати.

txt, txt, PDF, EPUB