Skip to content

Порівняти правовий прецедент і нормативно правовий акт

Скачать порівняти правовий прецедент і нормативно правовий акт txt

👍 Скачать бесплатно - курсовую работу по теме 'Нормативно-правовий правовий – основна форма права в Україні'. - привласнення йому реєстраційного коду після включення в Єдиний реєстр нормативних актів України. Нормативно-правові акти не слід ототожнювати не тільки з нормативними, але і з іншими правовими (правопримснитсльными, інтерпретаційними) актами, що мають свою видову специфіку. У акт порушення положень нормативних актів порушники переслідуються і караються на підставі прецеденту.

Нормативний акт може бути виданий нормативно, в будь-якій своїй частині змінено, що дозволяє правовий швидко реагувати на соціальні процеси. Для нормативних правових актів характерні такі ознаки: 1) вони завжди містять норми права (оформлюють встановлення, зміну порівняти доповнення норм права); 2) приймаються тільки правотворчими суб’єктами і в межах їх компетенції.

Норма права та стаття нормативного акта: взаємодія. Загальнообов'язковість правової норми та її формальний аспект забезпечуються шляхом її викладу в тексті юридичного документа. При цьому, норму права не слід ототожнювати ні з правовим її текстом, ні з його структурними елементами, оскільки правовий текст завжди є ширшим за обсягом та інформацією, аніж правова норма. По-перше, нормативний акт може вміщати різноманітну інформацію стосовно мети і завдань акта, дефініції. По-друге, у статті акта фіксується лише частина правового правила.

Суб'єкт у процесі інтерпретації змісту всіх стате. Нормативно-правовий акт — письмовий документ, виданий в установленому порядку компетентним органом держави, що містить правові норми загального характеру.

👍 Скачать бесплатно - курсовую работу по теме 'Нормативно-правовий акт – основна форма права в Україні'. Раздел: Основы права. Тут найдется полное раскрытие темы -Нормативно-правовий акт – основна форма права в Україні. Нормативний акт - домінуючий джерело права у всіх правових системах світу.

Він має ряд незаперечних переваг. 1. Нормативний акт може бути виданий оперативно, в будь-якій своїй частині змінено, що дозволяє щодо швидко реагувати на соціальні процеси.  3. Нормативні акти дозволяють точно фіксувати зміст правових норм, що допомагає проводити єдину політику, не допускати довільного тлумачення і застосування норм.

4. Нормативні акти підтримуються Р, їм охороняються. У разі порушення положень нормативних актів порушники переслідуються і караються на підставі закону. Правовий прецедент являє собою таке рішення державного органу, що приймається за зразок (правило) при подальшому розгляді аналогічних справ.

З його допомогою може бути Підтверджений чи пояснений будь-який аналогічний факт чи обставина.  Їх велика питома вага порівняно з іншими формами пов'язана перш за все з підвищенням ролі держави у регулюванні суспільно значущих відносин.  Нормативно-правові акти не слід ототожнювати не тільки з нормативними, але і з іншими правовими (правопримснитсльными, інтерпретаційними) актами, що мають свою видову специфіку.

Так. Прецедент може бути переглянутий (знову визначений) прямою вказівкою статуту (нормативно–правового акту) або рішенням вищестоящого суду. Адміністративний прецедент – рішення органу виконавчої влади у конкретній справі, обґрунтування якої стає правилом, яке застосовується при рішенні аналогічних справ.  Нормативний договір– це угода між двома і більше суб’єктами правотворчості, що встановлює правові норми, обов’язкові для невизначеного кола осіб і розраховані на багатократне застосування.

Нормативний договір є основною формою в системі міжнародного права, і все ширше використовується в національних системах права (наприклад, Федеральний договір Російської Федерації в р.).

г) нормативно-правовий акт; 2. Виділіть кодифіковані нормативно-правові акти, які є дже-. релами аграрного права: а) Земельний кодекс  г) Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію». 3. Нормативно-правові акти класифікуються за суб’єктами. правотворчості: а) акти вищих органів державної влади та управління; б) акти керівників підприємств і організацій; в) акти місцевих державних органів влади та самоврядування; г) акти сільських органів державного управління. 4.

Порушення звичаєвих правил поведінки: а) може потягнути за собою юридичну відповідальність. Работа по теме: книга по ТГП. Глава: 4. Інші джерела права (правовий прецедент, релігійно-канонічні тексти та міжнародно-правові акти)..

ВУЗ: МГУ (МГГУ).

EPUB, rtf, EPUB, PDF