Skip to content

Українська ділова мова акт

Скачать українська ділова мова акт EPUB

Адміністративні ж складаються на підтвердження фактів, подій, акт, пов'язаних з діяльністю установ, підприємств, організацій та ділова осіб. Акт. Акт — це документ правової чинності, складений однією українська кількома мова на підтвердження певних подій чи фактів. Акт. Акт - це офіційний документ правової чинності, що констатує (підтверджує) певні факти, події, пов'язані з діяльністю підприємств, установ чи їх структурних підрозділів.

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Акт Акт - це документ. АКТ - документ, складений однією чи кількома особами, що підтверджує встановлені факти, події. Акти складають після прийняття завершених будівельних об'єктів, під час проведення випробувань нової техніки та обладнання, в разі нещасних випадків, при зміні керівництва та при інших подіях.

Часто акти складають за раніше встановленою формою. За необхідності акт затверджується вищою організацією або керівником підприємства. Українське ділове мовлення (Шпори). Відповіді до екзамену. 1. Автобіографія.

Прокоментуйте, складіть і запишіть цей документ. 1. 2. Акт.  Загальні вимоги до мови документа: ясність викладу, точність опису, свобода від суперечностей. Загальні вимоги до мови документа: переконливість, лаконічність, етикет ділових паперів, Мовний етикет.   Акт - це офіційний документ правової чинності, що констатує (підтверджує) певні факти, події, пов'язані з діяльністю підприємств, установ чи їх структурних підрозділів. Для об'єктивного відображення (фіксування) певних фактів акт укладається колегіально кількома службовими особами, спеціально уповноваженими для цього керівництвом або перевіряючим органом.

Ділова укр.мова. Galina Sydorenko. Організаційні документи Посадова інструкція — правовий акт, що видається установою, закладом з метою регламентації організаційно-правового стану працівника, його обов'язків, прав, відповідальності та забезпечення оптимальних умов для його ефективної праці. Посадові інструкції розробляються на кожну посаду, яка передбачена штатним розкладом.

У сучасній українській мові слово “документ” означає: Діловий папір, що підтверджує будь-який факт або право на щось; у праві – складений відповідно до вимог закону акт, що посвідчує факти, які мають юридичне значення (диплом про освіту, заповіт тощо); Офіційне посвідчення особи (паспорт, трудова книжка); Історично достовірні письмові джерела (грамота, малюнок, твір тощо).

Українська мова Автобіографія Акт Анотація Висновок Витяг з протоколу Відгук Довідка Договір Доповідна записка Доручення Заява Звіт Наказ Накладна Оголошення Повідомлення Положення Пояснювальна записка Протокол Резюме Рецензія Розписка Скарга Службовий лист Угода Характеристика. ,28 КБ.  Конспект лекцій містить загальні поняття засад і положень теоретичного курсу ділової української мови. Посібник має на меті закріплення та засвоєння студентами особливостей писемного й усного ділового та професійного мовлення, вироблення навичок складання ділових паперів паралельно з повторенням найскладніших правописних і граматичних моментів, синтаксису й пунктуації.

При цьому 96,57 КБ. Акт - це документ правової чинності, в якому констатуються або підтверджуються факти, події, пов'язані з діяльністю, підприємств, установ чи їх структурних підрозділів, вчинками посадових осіб. Договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування.

Оформлення ділового листа. Оформлення листа. Як треба починати і закінчувати ділові листи. Листи-підтвердження. Запит.  Уніфіковані форми актів. Загальні вимоги до тексту службового листа. Стилістичні особливості службових листів.

txt, fb2, doc, djvu